(ABY WYDRUKOWAĆ - KLIKNIJ PRAWYM PRZYCISKIEM MYSZY NA FORMULARZU A NASTĘPNIE DRUKUJ)

ZAMÓWIENIE

z dnia :

Nr

ZAMAWIAJĄCY

ADRESAT

„JTW” Systemy Zabezpieczeń s.c. 83-422 Nowy Barkoczyn 15 tel/fax (058) 688 20 50

Płatnik konto :

Warunki płatności : przelew 14 dni

Lp.

Typ drzwi *a

Stronność L-lewe P-prawe Z-zew. W-wew.

Próg 1.niski 2.wysoki 3.płaski

Wymiary *b W/G-

Zamki

Dodatkowe wyposażenie

ILOŚĆ

       

Wys.

Szer.

     

1.

               

2.

               

3.

               

4.

               

Transport :

Termin realizacji :

Informacje dodatkowe :

Miejsce dostawy :

Uwagi :

Wystawił (pieczęć i podpis) :

 

*a

Drzwi pełne pojedyncze DZ-C (klasa C) , DZ-II (klasa II)

Drzwi pełne-dwuskrzydłowe DZ-C/2 (klasa C) ,DZ-II/2 (klasa II)

Drzwi zespolone - pełne i kratowe DZ-C/K (klasa C) , DZ-II/K (klasa II)

Drzwi kratowe DZ-K

Drzwi kratowe dwuskrzydłowe DZ-K/2

Drzwi garażowe pełne - dwuskrzydłowe DZ-C/G (klasa C) , DZ-II/G (klasa II)

*b

A - według prześwitu drzwi (otwór montażowy na szerokości musi być większy o 150 mm , na wysokości

w zależności od opcji progu od 80do130 mm większy)

B - według wymiarów zewnętrznych drzwi (otwór montażowy na szerokości musi być większy o 40 mm , na wysokości o 20 mm )

C - według wykonanego otworu montażowego (prześwit drzwi będzie mniejszy od otworu na szerokości o 150 mm , a na wysokości w zależności od opcji progu od 80 do 130 mm)